Useita käsiä yhdessä

Vihapuheesta yhdenvertaisuuteen

Stop vihapuheelle! Turvallinen kasvuympäristö edellyttää yhdenvertaisuutta ja kaikenlaiseen leimaavaan kielenkäyttöön puuttumista. Koulutuksessa tutkitaan oman yhteisön arvojen toteutumista ja pureudutaan oman toimintaympäristön kykyyn tarjota turvallinen ja yhdenvertainen tila kaikille lapsille ja nuorille. Koulutuksen jälkeen osallistujan käytössä on myös käytännöllisiä välineitä nuorten vihapuheen kitkemiseen.

Lisätietoja

Vihapuhe syventää syrjäytymistä, synnyttää vastakkainasettelua sekä hajottaa luottamukseen perustuvaa turvallista yhteiskuntaa. Lapselle tai nuorelle vihapuheen kohtaaminen voi olla kohtalokasta, sillä vihapuhe kohdistuu asioihin, joita lapsen tulisi voida arvostaa ja joiden pitäisi tuottaa iloa. Turvallisen kasvuympäristön rakentaminen vaatii syrjintään ja leimaavaan kielenkäyttöön puuttumista. Koulutus tarjoaa tilan ja tuen tarkastella yhdenvertaisuuden toteutumista omassa toimintaympäristössä sekä tutkia yhteisön moninaisuutta ja arvojen toteutumista jokapäiväisessä kasvatustyössä. Yhteisen työskentelyn kautta osallistuja oppii tunnistamaan yhdenvertaisuutta vahvistavat käytänteet. Osallistuja saa konkreettisia keinoja puuttua nuorten tuottamaan vihapuheeseen arjen ja kasvatustyön eri tilanteissa. Koulutuksen sisältö ja menetelmät on kehitetty Rauhankasvatusinstituutin kansainvälisessä kehittämishankkeessa. Siinä puuttumisen keinoja ja menetelmä kehittivät vihapuhetta itse kohdanneet vähemmistöihin kuuluvat nuoret sekä nuorisotyön ammattilaiset. He myös osallistuvat kouluttajina koulutusten toteuttamiseen eri puolilla Suomea.

Koulutus soveltuu kaikille kirkon nuoriso- ja varhaisnuorisotyössä toimiville ammattilaisille ja vapaaehtoisille.

Koulutus voidaan toteuttaa tilaajan toiveiden mukaisesti 1–2 päivän mittaisena.

Tiedustelut

Suvielise Nurmi, suvielise.nurmi(at)nuorikirkko.fi, 040 035 7030

Ota yhteyttä