Joukko ojennettuja käsiä ja jalkoja muodostaa ympyrän

Työyhteisö- ja vuorovaikutustaidot

Jotta työ varhaiskasvatuksessa sujuisi, tarvitaan kykyä tehdä töitä yhdessä. Koulutus vahvistaa osallistujien työyhteisötaitoja sekä auttaa auttaa tunnistamaan avoimen vuorovaikutuksen ja työyhteisön myönteisen kehittämisen merkityksen.

Lisätietoja

Työ lasten ja perheiden kanssa perustuu ihmisten väliseen vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön. Nämä taidot liittyvät myös työyhteisötaitoihin, kuten tiimissä toimimiseen sekä rakentavan palautteen antamiseen ja vastaanottamiseen. Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa omia työyhteisötaitoja, herättää yksilö vastuuseen yhteisestä työhyvinvoinnista sekä auttaa tunnistamaan avoimen vuorovaikutuksen ja työyhteisön myönteisen kehittämisen merkitys.

Tiedustelut

Kouluttaja Tiina Haapsalo, tiina.haapsalo(at)nuorikirkko.fi, 040 508 4554

Ota yhteyttä