Kaksi miestä keskustelee

Toimiva Vuorovaikutus -ohjaajakoulutus

Aikuisille tarkoitettu Toimiva Vuorovaikutus -kurssi soveltuu esimerkiksi vapaaehtoisten kouluttamiseen, nuorten aikuisten toimintaan ja työyhteisöjen kehittämiseen. Ohjaajakoulutuksessa vahvistetaan omia ihmissuhdetaitoja ja harjoitellaan kurssin ohjaamista.

Lisätietoja

Toimiva Vuorovaikutus on 12 tunnin mittainen vuorovaikutustaitojen kurssi aikuisille. Toimiva Vuorovaikutus -kurssi kuuluu kansainväliseen Gordon ihmissuhdetaitokurssien perheeseen. Kursseja ohjaavat ainoastaan ohjaajakoulutuksen käyneet ja ohjaajasopimuksen allekirjoittaneet ohjaajat.

Toimiva Vuorovaikutus -ohjaajakoulutus pätevöittää ohjaamaan Toimiva Vuorovaikutus -peruskursseja. Ohjaajakoulutus sopii kaikille, jotka tarvitsevat osaamista vapaaehtoisten, seurakuntalaisten, asiakkaiden tai oman työyhteisön jäsenten vuorovaikutustaitojen ohjaamiseen. Myös vapaaehtoiset voivat kouluttautua Toimiva Vuorovaikutus -ohjaajiksi.

Ohjaajakoulutuksen laajuus on 5 op ja siihen sisältyy kaksi lähijaksoa, kirjallisuutta sekä ennakkotehtävä ja etätehtäviä lähijaksojen välillä. Ensimmäisella lähijaksolla syvennytään kurssiin osallistujan näkökulmasta. Toisella lähijaksolla harjoitellaan Toimiva Vuorovaikutus -kurssin ohjaamista ja perehdytään ohjaamiseen liittyviin kysymyksiin. Lähijaksojen väliseen etäopiskelujaksoon kuuluu kirjallisuutta, kurssisuunnitelman laatiminen tai analyysin tekeminen käynnissä olevasta kurssista sekä oman ohjausharjoittelun suunnitteleminen.

Ohjaajakoulutuksen osallistujat saavat ohjaajan käsikirjan, jossa on yksityiskohtaiset suunnitelmat Toimiva Vuorovaikutus -peruskurssin eri kokoontumiskertoja varten. Ohjaajan käsikirjassa on selkeitä ohjeita alustuksiin, harjoitusten tehtävänantoihin, purkukeskusteluihin sekä kurssin muiden osien toteuttamiseen.

Ohjaajan materiaali on tarkoitettu ainoastaan koulutuksen käyneen ohjaajan käyttöön. Järjestäessään Toimiva Vuorovaikutus -peruskursseja ohjaaja sitoutuu tilaamaan jokaiselle osallistujalle henkilökohtaisen kurssimateriaalin.

Toimiva Vuorovaikutus -peruskurssien sisällöistä löydät lisätietoja täältä.

Tiedustelut

Koulutussuunnittelija Sanna Jattu, sanna.jattu(at)nuorikirkko.fi, 040 010 5072

Ota yhteyttä