Kaksi miestä keskustelee

Toimiva Vuorovaikutus -ohjaajakoulutus

5.10.2020 - 6.10.2020 & 9.11.2020 - 10.11.2020
Helsinki, Allianssi-talo

Kuuntele aktiivisesti ja kerro itsestäsi – Toimiva Vuorovaikutus -ohjaajakoulutuksessa ollaan vuorovaikutustaitojen ytimessä! Koulutuksessa harjoitellaan taitoja, joiden vuorovaikutustilanteissa vaikuttavia asioita voi tunnistaa ja viestintä voi selkiytyä. Koulutus pätevöittää ohjaamaan Toimiva Vuorovaikutus -kursseja erilaisille ryhmille omassa työssä tai vapaaehtoistoiminnassa.

 

Osaamistavoitteet

Osallistuja ymmärtää Toimiva Vuorovaikutus -kurssin vuorovaikutustaidot, periaatteet, rakenteen ja menetelmät sekä osaa järjestää ja ohjata Toimiva Vuorovaikutus -kursseja osaa käyttää ja kehittää omia vuorovaikutustaitojaan toisia arvostavalla tavalla osaa ohjata aikuisia vuorovaikutustaitojen vahvistamiseen osaa kehittää Toimiva Vuorovaikutus -kurssien toimintaa omalla alueellaan

Laajuus

5 op

Ilmoittautuminen

ILMOITTAUDU 21.8.2020 mennessä.

Kustannukset

Nuori kirkko ry:n jäsenseurakuntien työntekijät 470 € ja muut 520 €. Osallistumismaksuun ei sisälly majoitusta, eikä ruokailuja, joiden kustannuksista osallistuja vastaa itse.
Mikäli osallistujalla on jo Gordon-koulutuksen ohjaajapätevyys (Nuisku, Toimiva Perhe, Toimiva Koulu tai K12) on koulutuksen osallistumismaksu 350 € Nuoren kirkon jäsenseurakunnan työntekijöille ja 390 € muille.

Tiedustelut

Koulutussuunnittelija Sanna Jattu, sanna.jattu(at)nuorikirkko.fi, 0400 105 072

Yhteistyökumppanit

Agricola-opintokeskus, Gordonin Toimivat Ihmissuhteet ry

Lisätietoja

Toimiva Vuorovaikutus on 12 tunnin mittainen vuorovaikutustaitojen kurssi aikuisille. Se soveltuu esimerkiksi vapaaehtoisten kouluttamiseen, nuorten aikuisten toimintaan sekä työyhteisöjen kehittämiseen. Ohjaajakoulutus sopii kaikille niille työntekijöille ja vapaaehtoisille, jotka tarvitsevat osaamista vuorovaikutustaitojen ohjaamiseen aikuisille. Toimiva Vuorovaikutus -kursseja voi järjestää esimerkiksi työyhteisöissä, kansalais- ja työväenopistoissa tai seurakunnissa.

Koulutuksen ennakkotehtävässä perehdytään kirjallisuuteen. Ensimmäisellä jaksolla syvennytään kurssin osallistujan näkökulmasta. Lähijaksojen välissä luetaan kirjallisuutta, suunnitellaan oma ensimmäinen kurssi tai analysoidaan käynnissä olevaa kurssia sekä suunnitellaan oma ohjausharjoittelu. Toisella lähijaksolla harjoitellaan Toimiva Vuorovaikutus -kurssin ohjaamista ja perehdytään ohjaamiseen liittyviin kysymyksiin. Kouluttajat kommentoivat etätehtäviä osallistujille sähköpostin välityksellä henkilökohtaisesti.

Koulutus pätevöittää ohjaamaan Toimiva Vuorovaikutus -peruskursseja. Saat ohjaajakoulutuksessa ohjaajan käsikirjan, jossa on yksityiskohtaiset suunnitelmat Toimiva Vuorovaikutus -peruskurssin eri kokoontumiskertoja varten. Ohjaajan materiaali on tarkoitettu ainoastaan koulutuksen käyneen ohjaajan käyttöön. Järjestäessään Toimiva Vuorovaikutus -peruskursseja ohjaaja sitoutuu tilaamaan jokaiselle osallistujalle henkilökohtaisen kurssimateriaalin.

Toimiva Vuorovaikutus -peruskurssin sisältöihin ja kurssilla käsiteltäviin aiheisiin voi tutustua tarkemmin kurssin nettisivuilla täällä.

Nuisku-, Toimiva Perhe-, Toimiva Koulu- ja K12-ohjaajille koulutuksen laajuus on 3 op. Lähijaksojen kesto on sama kuin muillakin, mutta etäopiskelua on huomattavasti vähemmän. Koulutuksen osallistumismaksu on 350 € Nuori kirkko ry:n jäsenseurakuntien työntekijät / 390 € muut.