Pieni poika ja äiti istuvat lattialla

Toimiva Perhe -ohjaajakoulutus

9.9.2019 - 11.9.2019 & 28.10.2019 - 29.10.2019
Järvenpää | Seurakuntaopisto, Järvenpään kampus

Tue vanhempia ja kasvattajia vuorovaikutustaitojen vahvistamisessa! Tässä koulutuksessa perehdyt kokemuksellisesti Toimiva Perhe -kurssin materiaaliin ja harjoittelet kurssin ohjaamista. Pätevöityessäsi ohjaajaksi kehität samalla vuorovaikutustaitojasi.

Osaamistavoitteet

Osallistuja ymmärtää Toimiva Perhe -kurssin vuorovaikutustaidot, periaatteet, rakenteen ja menetelmät sekä osaa järjestää ja ohjata Toimiva Perhe -kursseja osaa käyttää ja kehittää omia vuorovaikutustaitoja toisia arvostavalla tavalla osaa ohjata vanhempia ja kasvattajia vuorovaikutustaitojen vahvistamiseen osaa kehittää Toimiva Perhe -kurssien toimintaa omalla alueellaan

Laajuus

5 op

Ilmoittautuminen

ILMOITTAUDU 27.5.2019 mennessä

Kustannukset

Osallistumismaksu: 610 € Nuori kirkko ry:n jäsenseurakunnat, 680 € muut
Täysihoito: noin 310 €
Kustannusten lisätiedot: Arvio täysihoidon kustannuksista noin 300 € (molemmat lähijaksot yhteensä 2 hh). Pelkät ateriat noin 125 €

Tiedustelut

Koulutussuunnittelija Sanna Jattu, sanna.jattu@nuorikirkko.fi, puh. 0400 105072

Yhteistyökumppanit

Järjestäjä Seurakuntaopisto. Yhteistyökumppanit Nuori kirkko ry ja Gordonin Toimivat Ihmissuhteet ry

Lisätietoja

Toimiva Perhe on vanhemmille ja kasvattajille suunnattu käytännönläheinen kurssi vanhempien ja lasten välisen rakentavan vuorovaikutuksen vahvistamiseen. Toimiva Perhe -kurssi kuuluu kansainväliseen Gordon ihmissuhdetaitokurssien perheeseen. Toimiva Perhe -ohjaajaksi voivat kouluttautua esimerkiksi perhe- ja diakoniatyöntekijät, lastentarhanopettajat, lapsityönohjaajat ja muut kasvatusasioista kiinnostuneet aikuiset.

Ohjaajakoulutukseen sisältyy kaksi lähijaksoa, orientoiva kirjallisuustehtävä sekä kehittämistehtävä. Ensimmäisellä lähijaksolla saadaan oma kokemus Toimiva Perhe -kurssista. Toisella jaksolla harjoitellaan kurssin ohjaamista ja syvennytään ohjaajuuden kysymyksiin. Lisäksi paneudutaan koulutuksen käytännön järjestämiseen ja tiedotukseen liittyviin asioihin. Ohjaajakoulutuksen kehittämistehtävänä on joko laatia suunnitelma Toimiva Perhe -kurssien perustamiseksi oman seurakunnan alueelle tai tehdä arvioiva ja kehittävä analyysi jo olemassa olevan kurssin toiminnasta. Lähijaksojen välissä suunnitellaan myös oma ohjausharjoittelu toista lähijaksoa varten.

Ohjaajakoulutuksen osallistujat saavat ohjaajan käsikirjan, johon on koottu selkeät ohjeet eri kokoontumiskertoja varten. Käsikirjaan on koottu myös erilaisia taitoihin liittyviä esimerkkejä sekä harjoitustilanteita, joita voi käyttää hyödyksi kurssin ohjaamisessa.Ohjaajan materiaali on tarkoitettu ainoastaan koulutuksen käyneen ohjaajan käyttöön.

Järjestäessään Toimiva Perhe -peruskursseja ohjaaja sitoutuu tilaamaan jokaiselle osallistujalle henkilökohtaisen kurssimateriaalin.

Toimiva Perhe -peruskurssin sisältöihin ja kurssilla käsiteltäviin aiheisiin voi tutustua tarkemmin kurssin nettisivuilla.

Moduuli on yksi kasvatuksen erityiskoulutuksen (KEK) valinnaisista moduuleista. Moduuliin voi osallistua myös yksittäisenä koulutuksena, vaikka ei suorittaisi erityiskoulutusta kokonaisuutena. Lisätietoja moduulien valinnasta ja kirkon erityiskoulutuksista löytyy osoitteesta sakasti.evl.fi/erityiskoulutus.