Pieni poika ja äiti istuvat lattialla

Toimiva Perhe -ohjaajakoulutus

21.9.2020 - 23.9.2020 & 2.11.2020 - 3.11.2020

Tue vanhempia ja kasvattajia vuorovaikutustaitojen vahvistamisessa! Tässä koulutuksessa perehdyt kokemuksellisesti Toimiva Perhe -kurssin materiaaliin ja harjoittelet kurssin ohjaamista. Pätevöityessäsi ohjaajaksi kehität samalla vuorovaikutustaitojasi.

Osaamistavoitteet

Osallistuja ymmärtää Toimiva Perhe -kurssin vuorovaikutustaidot, periaatteet, rakenteen ja menetelmät sekä osaa järjestää ja ohjata Toimiva Perhe -kursseja osaa käyttää ja kehittää omia vuorovaikutustaitoja toisia arvostavalla tavalla osaa ohjata vanhempia ja kasvattajia vuorovaikutustaitojen vahvistamiseen osaa kehittää Toimiva Perhe -kurssien toimintaa omalla alueellaan

Laajuus

5 op

Ilmoittautuminen

ILMOITTAUDU 10.8.2020 mennessä.

Kustannukset

Osallistumismaksu Nuoren kirkon jäsenille 610 €, muille 680 €.
Täysihoidon hinta tarkentuu vielä.

Tiedustelut

Koulutussuunnittelija Sanna Jattu, sanna.jattu@nuorikirkko.fi, puh. 0400 105072

Yhteistyökumppanit

Järjestäjä Seurakuntaopisto. Yhteistyökumppanit Nuori kirkko ry ja Gordonin Toimivat Ihmissuhteet ry

Lisätietoja

Toimiva Perhe on vanhemmille ja kasvattajille suunnattu, käytännönläheinen kurssi vanhempien ja lasten rakentavan vuorovaikutuksen vahvistamiseen. "Ehdottomasti suositeltava koulutus mihin tahansa ihmissuhdetyöhön, vaikka ei koskaan vetäisi yhtään kurssia." (osallistujan palaute).

Koulutus pätevöittää toimimaan Toimiva Perhe -ohjaajana virallista kurssimateriaalia käyttäen. Rakenne 3 + 2 lähiopiskelupäivää, orientoiva kirjallisuustehtävä, kehittämistehtävänä oman seurakunnan alueelle liittyvä suunnitelma Toimiva Perhe -kurssien perustamiseksi (tarve, rakenne, käytännöt, verkostot) tai olemassa olevaan kurssiin tutustuminen, minkä perusteella tehdään toimintaa arvioiva ja kehittävä analyysi. Ensimmäisellä jaksolla saadaan oma kokemus Toimiva Perhe -kurssista, toisella jaksolla harjoitellaan Toimiva Perhe -kurssin ohjaamista ja syvennytään ohjaajuuden kysymyksiin. Kouluttajat kommentoivat orientoivaa kirjallisuustehtävää sekä lähijaksojen välissä tehtävää kehittämistehtävää osallistujille sähköpostitse.

Moduuli on yksi kasvatuksen erityiskoulutuksen (KEK) valinnaisia moduuleja. Siihen voi osallistua myös yksittäisenä koulutuksena, vaikka ei suorittaisi erityiskoulutusta kokonaisuutena. Lisätietoja moduulien valinnasta ja kirkon erityiskoulutuksista sakasti.evl.fi/erityiskoulutus.