Koulutavaroita ja jalat joissa punaiset tennarit

Toimiva Koulu -ohjaajakoulutus

Tule mukaan tukemaan opettajia työssään! Toimiva Koulu -ohjaajakoulutus pätevöittää ohjaamaan opettajille ja muulle koulun henkilökunnalle tarkoitettuja vuorovaikutustaitojen kursseja. 

Lisätietoja

Toimiva Koulu -kurssilla harjoitellaan taitoja, jotka tukevat koulun työntekijöitä jokapäiväisten ongelmien ratkomisessa ja lisäävät työrauhaa. Toimiva Koulu -kurssi kuuluu kansainväliseen Gordon ihmissuhdetaitojen perheeseen. Kursseja ohjaavat ainoastaan ohjaajakoulutuksen käyneet ja ohjaajasopimuksen allekirjoittaneet ohjaajat.

Toimiva Koulu -ohjaajakoulutus pätevöittää ohjaamaan Toimiva Koulu -peruskursseja koulun henkilökunnalle kurssimateriaalia käyttäen. Ohjaajiksi voivat kouluttautua opettajat ja muut opettajia kouluttavat henkilöt. Ohjaajakoulutuksessa perehdytään kurssin periaatteisiin, rakenteisiin ja menetelmiin, kehitetään omia vuorovaikutustaitoja sekä harjoitellaan ohjaajana toimimista.

Koulutuksen laajuus on 5 op ja siihen sisältyy kaksi lähijaksoa sekä etätehtäviä ennen ensimmistä lähijaksoa ja lähijaksojen välillä. Koulutuksen ensimmäisessä osassa käydään läpi Toimiva Koulu -peruskurssi. Toisessa osassa harjoitellaan ohjaajana toimimista.

Kurssin sisältö niveltyy tiiviisti koulutyön arkeen. Kurssilla opittavien vuorovaikutustaitojen avulla parannetaan oppimisen ja opettamisen edellytyksiä koulussa. Kurssilla kiinnitetään erityistä huomiota opettajien, oppilaiden ja kodin välisen yhteistyön lujittamiseen.

Ohjaajakoulutuksen osallistujat saavat ohjaajan käsikirjan, johon on koottu konkreettiset ja selkeät ohjeet jokaisen teeman toteuttamiseen. Ohjaajan materiaali on tarkoitettu ainoastaan koulutuksen käyneen ohjaajan käyttöön. Järjestäessään Toimiva Koulu -peruskursseja ohjaaja sitoutuu tilaamaan jokaiselle osallistujalle henkilökohtaisen kurssimateriaalin.

Toimiva Koulu -peruskurssin sisältöihin ja kurssilla käsiteltäviin aiheisiin voi tutustua tarkemmin kurssin nettisivuilla.

Tiedustelut

Sanna Jattu, sanna.jattu(at)nuorikirkko.fi, 040 010 5072

Ota yhteyttä