Sininen vesi ja sumua

Suru ja ero lapsen ja nuoren elämässä

9.9.2020 - 11.9.2020 & 12.11.2020 - 13.11.2020
Järvenpää | Seurakuntaopisto, Järvenpään kampus

Elämän kriisikohdissa lapsi ja nuori hyötyy niin vertaistuesta kuin ammatillisen rinnallakulkijan kuuntelemisen taidoista. Koulutuksessa käsitellään kriisien ja traumojen käsittelyä sekä ero- ja sururyhmien ohjaamisen perusteita.

Osaamistavoitteet

Osallistuja osaa soveltaa kriisi- ja traumatietoa omassa työssään ja paikkakuntansa yhteistyöverkostoissa osaa tukea lasta ja nuorta erilaisissa kriisitilanteissa sekä suunnitella ja toteuttaa lasten ja nuorten ero- ja sururyhmiä

Laajuus

5 op

Ilmoittautuminen

ILMOITTAUDU Ilmoittautuminen päättyy 07.08.2020 klo 16:00

Kustannukset

Osallistumismaksu 490€.

Tiedustelut

Kouluttaja Hanna Pulkkinen, hanna.pulkkinen(at)seurakuntaopisto.fi

Yhteistyökumppanit

Järjestäjänä Seurakuntaopisto. Yhteistyökumppanina Nuori kirkko ry.

Lisätietoja

Koulutuksen sisältöjä ovat mm. kriisin ja trauman vaiheiden perusteet, erilaiset kriisit lapsen ja nuoren kokemuksena, lapsen ja nuoren psykososiaalinen tuki, perheen ja vanhempien tukeminen, vertaisryhmän sisältöjä ja ohjaamisen kysymyksiä ero- ja sururyhmissä, erilaisia toiminnallisia menetelmiä surun aiheuttamien tunteiden läpikäymiseen. Koulutuksen kokonaisuuteen kuuluu asiantuntijaluentoja, toiminnallisia menetelmiä sekä yksilö- ja ryhmätyöskentelyjä, ohjaamisen harjoittelua omassa työssä, orientoiva tehtävä, kehittämistehtävä ja kirjallisuutta.
Moduuli on yksi kasvatuksen erityiskoulutuksen (KEK) valinnaisia moduuleja. Siihen voi osallistua myös yksittäisenä koulutuksena, vaikka ei suorittaisi erityiskoulutusta kokonaisuutena. Lisätietoja moduulien valinnasta ja kirkon erityiskoulutuksista sakasti.evl.fi/erityiskoulutus.
8 lähiopiskelupäivää, orientoiva tehtävä sekä kehittämistehtävä.

HUOM. Kolmas lähiopetusjakso järjestetään keväällä 2021, päivämäärä ilmoitetaan myöhemmin.