Puu järven rannalla

Sielunhoito varhaisnuoriso-, rippikoulu- ja nuorisotyössä

2.9.2019 - 4.9.2019 & 4.11.2019 - 5.11.2019
Järvenpää, Seurakuntaopisto

Tarvitsetko työssäsi enemmän osaamista lasten ja nuorten sielunhoitoon? Tässä koulutuksessa syvennyt sielunhoitosuhteen mahdollisuuksiin lapsen ja nuoren kasvun tukemisessa. Lisäksi perehdyt sielunhoidon etiikkaan ja pohdit omaa kasvuasi sielunhoitajana.

Osaamistavoitteet

Osallistuja osaa toimia sielunhoitajana varhaisnuorten ja nuorten parissa ja osaa kehittää sielunhoidollista työotetta osaa jäsentää omaa sielunhoitokäsitystään ja identiteettiään sielunhoitajana suhteessa kirkon kasvatustoimintaan tunnistaa ja osaa soveltaa auttamisen rajoja ja sielunhoidon eettisiä periaatteita.

Laajuus

5 op

Ilmoittautuminen

ILMOITTAUDU 27.5.2019 mennessä

Kustannukset

Osallistumismaksu 390 € Nuoren kirkon jäsenseurakunnat, 430 € muut.
Täysihoito kahden hengen huoneessa n. 310 €.

Tiedustelut

Koulutussuunnittelija Sanna Jattu, sanna.jattu(at)nuorikirkko.fi, 0400 105072

Yhteistyökumppanit

Agricola-opintokeskus

Lisätietoja

Koulutuksen sisältöjä ovat sielunhoitosuhde lapsen ja nuoren kasvun tukena, oman työn sielunhoitotilanteet, sielunhoito kahden kesken, pienryhmissä ja yhteisöllisesti, oma kasvu sielunhoitajana, hengellisyys sielunhoidossa sekä sielunhoidon etiikka.

Koulutukseen sisältyy kaksi lähijaksoa, ennakkotehtävä, kehittämistehtävä ja kirjallisuutta. Ennakkotehtävässä pohditaan varhaisnuorten ja nuorten sielunhoitoa omassa työssä peilaten työn näkökulmia suhteessa johonkin sielunhoitoon liittyvään kirjaan. Ensimmäisellä lähijaksolla prosessoidaan yhdessä sielunhoidon kysymyksiä taitoihin ja keinoihin, erilaisiin näkemyksiin sekä etiikkaan liittyen. Lähijaksojen välillä tehdään kehittämistehtävä, jossa kehitetään omaa ammattitaitoa henkilökohtaisesta näkökulmasta ja perehdytään kirjallisuuteen. Kehittämistehtävän laajana teemana on "Minun kasvuni sielunhoitajana". Toisella lähijaksolla syvennetään koulutuksen sisältöjä muun muassa kehittämistehtävien prosessoinnin kautta.

Moduuli on yksi kasvatuksen erityiskoulutuksen (KEK) valinnaisista moduuleista. Moduuliin voi osallistua myös yksittäisenä koulutuksena, vaikka ei suorittaisi erityiskoulutusta kokonaisuutena. Lisätietoja moduulien valinnasta ja kirkon erityiskoulutuksista löytyy osoitteesta sakasti.evl.fi/erityiskoulutus.