Puu järven rannalla

Sielunhoito varhaisnuoriso-, rippikoulu- ja nuorisotyössä

21.9.2020 - 23.9.2020 & 30.11.2020 - 1.12.2020
Järvenpää, Kirkon koulutuskeskus

Tarvitsetko työssäsi enemmän osaamista lasten ja nuorten sielunhoitoon? Tässä koulutuksessa syvennyt sielunhoitosuhteen mahdollisuuksiin lapsen ja nuoren kasvun tukemisessa. Lisäksi perehdyt sielunhoidon etiikkaan ja pohdit omaa kasvuasi sielunhoitajana.

Osaamistavoitteet

Osallistuja osaa toimia sielunhoitajana varhaisnuorten ja nuorten parissa ja osaa kehittää sielunhoidollista työotetta osaa jäsentää omaa sielunhoitokäsitystään ja identiteettiään sielunhoitajana suhteessa kirkon kasvatustoimintaan tunnistaa ja osaa soveltaa auttamisen rajoja ja sielunhoidon eettisiä periaatteita

Laajuus

5 op

Ilmoittautuminen

ILMOITTAUDU 10.8.2020 mennessä

Kustannukset

Osallistumismaksu 390 €. Täysihoito 2 hengen huoneessa koko koulutusjaksolta 289 €. Pelkät ateriat 103 €. Yhden hengen huoneesta lisämaksu 50 euroa, rajoitettu saatavuus.

Tiedustelut

Koulutussuunnittelija Sanna Jattu, sanna.jattu(at)nuorikirkko.fi, 0400 105072

Yhteistyökumppanit

Agricola-opintokeskus

Lisätietoja

Koulutuksen sisältöjä ovat
- sielunhoitosuhde lapsen ja nuoren kasvun tukena
- oman työn sielunhoitotilanteet
- sielunhoito kahden kesken, pienryhmissä ja yhteisöllisesti
- oma kasvu sielunhoitajana (elämänkokemukset, oma persoona, ammatillinen osaaminen)
- hengellisyys sielunhoidossa
- sielunhoidon etiikka (mm. vaitiolovelvollisuus, valtaan liittyvät kysymykset, hoitoon ohjaaminen).

Koulutuksen ennakkotehtävässä pohditaan varhaisnuorten ja nuorten sielunhoitoa omassa työssä peilaten työn näkökulmia suhteessa johonkin sielunhoitoon liittyvään kirjaan. Pohdintaa oman työn ja kirjan äärellä voi dokumentoida haluamallaan tavalla. Kolmen ensimmäisen lähipäivän aikana prosessoidaan yhdessä sielunhoidon kysymyksiä liittyen taitoihin ja keinoihin, erilaisiin näkemyksiin sekä etiikkaan. Läsnä on koko ajan teema siitä, mitä tarkoittaa olla sielunhoitajana kasvavan tytön, pojan tai nuoren lähellä. Lähijaksojen väliin kuuluvassa kehittämistehtävässä kehitetään omaa ammattitaitoa henkilökohtaisesta näkökulmasta. Laajana teemana on Minun kasvuni sielunhoitajana, jossa tarkastelusuuntina ovat persoona, työtehtävä, yhteisö ja yhteistyö sekä kirkon traditio. Kehittämistehtävän voi suunnata siten, että se tukee parhaiten omaa kasvua ja työtä. Kehittämistehtävään liittyy perehtymistä kirjallisuuteen. Kouluttajat kommentoivat ennakko- ja kehittämistehtäviä osallistujille sähköpostitse. Toisella lähijaksolla syvennetään koulutuksen sisältöjä mm. kehittämistehtävien prosessoinnin kautta.

Moduuli on yksi kasvatuksen erityiskoulutuksen (KEK) valinnaisia moduuleja. Siihen voi osallistua myös yksittäisenä koulutuksena, vaikka ei suorittaisi erityiskoulutusta kokonaisuutena. Lisätietoja moduulien valinnasta ja kirkon erityiskoulutuksista sakasti.evl.fi/erityiskoulutus.