Lapsi leikkii niityllä

Seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittäminen

Uusi vasu puhututtaa ja tarjoaa mahdollisuuksia varhaiskasvatuksen kehittämiseen. Seurakuntien varhaiskasvatuksessa vasu auttaa kehittämään toiminnan pedagogisia rakenteita sekä kehittämisen ja arvioinnin käytänteitä. Koulutus on suunnattu seurakuntien varhaiskasvatuksessa työskenteleville sekä siitä vastaaville työntekijöille. Innostutaan uudesta vasusta yhdessä ja rakennetaan tulevaisuuden varhaiskasvatusta, joka vahvistaa lapsen ja perheen osallisuutta seurakunnan keskellä!

Lisätietoja

Uusi vasu ja muutokset varhaiskasvatuksessa asettavat haasteen varhaiskasvatuksen kehittämiselle, suunnittelulle sekä yhteistyölle eri toimijoiden kesken. Miten kehittää seurakuntien varhaiskasvatusta uuden vasun mukaisesti ja millaista yhteistä puhetta aiheesta tarvitaan? - Muun muassa näihin kysymyksiin pureudutaan koulutuksen aikana.

Koulutus antaa välineitä varhaiskasvatuksen suunnitteluun ja kehittämiseen uuden vasun pohjalta. Koulutuksen sisällöt ja menetelmät kohdennetaan työyhteisön tarpeet huomioiden.

Keskeisiä käsitteitä: Vasu, Vasu kirkossa, pedagoginen johtaminen, varhaiskasvatuksen rakenteet, varhaiskasvatuksen kehittäminen, monialainen yhteistyö

Tiedustelut

Kouluttajat Johanna Heikkinen, johanna.heikkinen(at)nuorikirkko.fi ja Satu Reinikainen, satu.reinikainen(at)seurakuntaopisto.fi

Ota yhteyttä