Kaksi tyttöä halaamassa

LAVA – Lapsivaikutusten arviointi seurakunnan päätöksenteossa

Etsittekö luontevaa tapaa toteuttaa lapsivaikutusten arviointia (LAVA) seurakunnassanne? Pohditteko työnjakoa viranhaltijoiden ja lapsiasiahenkilöiden välillä?

Lisätietoja

Tuottaako LAVAn dokumentointi päänvaivaa? Perehtyminen LAVAn keskeisiin periaatteisiin ja ennakkoarvioinnin menetelmiin säästää vaivaa päätösten valmistelussa. Koulutuksessa jaetaan lapsivaikutusten arvioinnista saatuja kokemuksia ja etsitään hyviä toimintamalleja seurakunnan päätöksenteon tueksi.

Tiedustelut

Hanna Pulkkinen, hanna.pulkkinen@seurakuntaopisto.fi, 0447124985
Tarja Liljendahl, tarja.liljendahl@nuorikirkko.fi, 040 027 9376

Ota yhteyttä