Lattialle kankaista kasattu aurinko jonka keskellä kynttilä

Lattiakuvat

Lattiakuvat ovat juuri sellaista pedagogiikkaa, johon uusi varhaiskasvatussuunnitelma ja opetussuunnitelma kutsuvat. Koulutuksessa yhdistyvät sekä ammattitaidon kasvaminen, spiritualiteetin vahvistaminen että osallistujien välisen yhteyden luominen.

Lisätietoja

Yhteisöllisen kokemisen ja jakamisen merkitys oppimisessa, kaikkien aistien käyttö, kehollisuus ja muu toiminnallisuus sekä oppimisen laaja-alaisuus tulevat lattiakuvien kautta luontevasti huomioiduiksi. Osallistujien omien kysymysten ja tulkintojen arvostaminen sekä erilaisuuden näkeminen ja hyväksyminen ovat menetelmän keskeisiä arvoja.

Tilauskoulutus voidaan toteuttaa moniammatillisena koulutuksena, sillä lattiakuvat toimivat niin lasten, nuorten, aikuisen kuin erilaisten erityisryhmienkin kanssa.

Tiedustelut

Kouluttaja Tiina Haapsalo, tiina.haapsalo(at)nuorikirkko.fi, 040 508 4554 ja Kaisa Aitlahti, kaisa.aitlahti(at)seurakuntaopisto.fi, 040 703 3356