Lattialle kankaista kasattu aurinko jonka keskellä kynttilä

Lattiakuvat

Lattiakuvat ovat pedagogiikkaa, johon niin varhaiskasvatussuunnitelma, koulun opetussuunnitelmat kuin rippikoulusuunnitelma kutsuvat.

Lisätietoja

Yhteisöllisen kokemisen ja jakamisen merkitys oppimisessa, kaikkien aistien
käyttö, kehollisuus ja muu toiminnallisuus sekä oppimisen laaja-alaisuus tulevat
lattiakuvien kautta luontevasti huomioiduiksi raamatunkerronnassa ja suurten elämänkysymysten käsittelyssä. Koulutus voidaan toteuttaa moniammatillisena koulutuksena, sillä lattiakuvat toimivat lasten, nuorten, aikuisten ja erilaisten erityisryhmien kanssa. Koulutuksessa yhdistyvät sekä ammattitaidon kasvaminen, spiritualiteetin vahvistaminen että osallistujien välisen yhteyden luominen tai tiivistäminen.

Tiedustelut

Kouluttaja Tiina Haapsalo, tiina.haapsalo(at)nuorikirkko.fi, 040 508 4554

Ota yhteyttä