Lapsi lukee raamattua

Lapsi ja teologia

26.8.2020 - 28.8.2020 & 25.11.2020 - 27.11.2020
Seurakuntaopisto | Järvenpään kampus

Millaista on teologian tekeminen lasten kanssa? Miten lapsen teologista pohdintaa voi tukea monipuolisesti? Mistä kristinuskossa onkaan kysymys? Koulutuksessa syvennytään lapsilähtöiseen teologiseen ajatteluun ja sen soveltamiseen omassa työssä. Koulutus sopii sekä varhaiskasvattajille että kouluikäisten kanssa työtä tekeville.

Osaamistavoitteet

Osallistuja osaa luoda lapsen elämäntodellisuuteen liittyvää kontekstuaalista teologiaa yhdessä lapsen kanssa osaa tukea lapsilähtöistä ajattelua ja osallisuutta seurakunnan varhaiskasvatuksessa osaa soveltaa teologista ja pedagogista osaamistaan jumalanpalveluselämässä sekä kotien hengellisen elämän tukemisessa

Laajuus

5 op

Ilmoittautuminen

ILMOITTAUDU 12.6.2020 mennessä.

Kustannukset

Osallistumismaksu 410€.

Tiedustelut

Kouluttajat Kaisa Aitlahti, kaisa.aitlahti(at)seurakuntaopisto.fi ja Anita Ahtiainen, anita.ahtiainen(at)nuorikirkko.fi

Yhteistyökumppanit

Järjestäjänä Seurakuntaopisto. Yhteistyökumppanina Nuori kirkko ry.

Lisätietoja

Koulutuksen aiheita ovat: Kristillinen teologia, lapsen rooli eri aikakausina ja erilaisissa teologisissa virtauksissa, kontekstuaalinen ja lapsilähtöinen ajattelu kirkon kasvatuksessa, lapsi teologina, osallisuutta tukeva jumalanpalveluselämä sekä kaste- ja ehtoollisteologia. Koulutukseen kuuluu orientoiva tehtävä, kirjallisuutta ja kehittämistehtävä. Kehittämistehtävän aiheena on jokin lapsen osallisuutta, toimijuutta ja asemaa vahvistava työtapa- tai malli omassa työssä. Kehittämistehtäviä ohjataan sähköpostitse. Moduuli on yksi Kasvatuksen erityiskoulutuksen (KEK) valinnaisia moduuleja. Sen voi sopien valita myös Raamattuteologian erityiskoulutuksen (REK) valinnaiseksi moduuliksi. Siihen voi osallistua yksittäisenä koulutuksena, vaikka ei suorittaisi erityiskoulutusta kokonaisuutena. Lisätietoja moduulien valinnasta ja kirkon erityiskoulutuksista sakasti.evl.fi/erityiskoulutus.