Sininen vesi ja sumua

Lapsen ja perheen tukeminen surussa

Suru satuttaa. Lapsen kohtaama suru haastaa myös kasvattajan pysähtymään ja tukemaan lasta. Koulutus tarjoaa toimintatapoja, joilla voidaan vahvistaa lapsen, lapsiryhmän ja perheen selviytymistä surussa.

 

Lisätietoja

Koulutuksessa syvennytään aiheeseen käytännönläheisesti esimerkiksi ryhmän tai kouluttajan luomien tapauskertomusten kautta. Ymmärrys lapsen kehitysvaiheista ja erilaisista tavoista reagoida menetyksiin auttavat kasvattajaa tukemaan lasta sekä yksilöllisesti että ryhmän jäsenenä. Koulutus tarjoaa toimintatapoja, joilla voidaan vahvistaa lapsen, lapsiryhmän ja perheen selviytymistä surussa. Koulutus soveltuu niin seurakunnan kuin päivähoidonkin varhaiskasvattajille.

Koulutus soveltuu niin seurakunnan kuin päivähoidonkin varhaiskasvattajille.

Tiedustelut

Kouluttaja Tiina Haapsalo, tiina.haapsalo@nuorikirkko.fi, puh. 0405084554

Ota yhteyttä