Lapsen ja perheen tukeminen surussa

Suru satuttaa. Lapsen kohtaama suru haastaa myös kasvattajan pysähtymään ja tukemaan lasta. Koulutus tarjoaa toimintatapoja, joilla voidaan vahvistaa lapsen, lapsiryhmän ja perheen selviytymistä surussa.

Lisätietoja

Ymmärrys lapsen kehitysvaiheista ja erilaisista tavoista reagoida menetyksiin auttavat kasvattajaa tukemaan lasta sekä yksilöllisesti että ryhmän jäsenenä. Tilauskoulutuksessa syvennytään aiheeseen käytännönläheisesti ryhmän tai kouluttajan luomien tapauskertomusten kautta.

Koulutus soveltuu niin seurakunnan kuin päivähoidonkin varhaiskasvattajille.

Tiedustelut

Kouluttaja Tiina Haapsalo, tiina.haapsalo@nuorikirkko.fi, puh. 0405084554

Ota yhteyttä