Kertomusten kautta -mainoskuva

Kertomusten kautta – Raamattu nuorisotyössä

Ota haltuun innostavia lähestymistapoja Raamattuun! Tästä koulutuksesta saat kertomuksellisia välineitä Raamatun lähestymiseen nuorten kanssa. Opit työtapoja, joilla kutsut nuoret rakentamaan siltoja Raamatun kertomusten ja oman arkensa välille.

Lisätietoja

Koulutukseen kuuluu ennakkotehtävä ja lähijakso (3 lähipäivää). Koulutuksen ennakkotehtävässä pohditaan Raamattua oman seurakunnan nuorisotyössä sekä tutustutaan kirjaan Painiva Jumala - yhdeksän niskalenkkiä Raamatusta toteuttaen jokin työskentely omassa nuorten toiminnassa. Kouluttajat kommentoivat ennakkotehtäviä sähköisesti.

Koulutuksessa etsitään itselle luontevia ja nuorille antoisia lähestymistapoja Raamattuun. Omaa suhdetta Raamattuun nuorisotyössä tarkastellaan luovien ja innostavien työtapojen kautta. Esimerkiksi toiminnallinen kertomuksiin eläytyminen, kuulokuvat ja kohti käyvät meditaatiot avaavat uusia tapoja käyttää Raamattua nuorisotyössä. Koulutuksessa käytettävät työskentelytavat ovat sovellettavissa oman seurakunnan nuorisotyöhön. Raamattua lähestytään koulutuksessa kertomusten kautta. Kertomuksellinen lähestymistapa tekee tilaa erilaisille tulkintatavoille sekä nuoren elämän omille kysymyksille ja tarinoille. Raamatun kertomukset kutsuvat sanoittamaan ja arvostamaan omia kertomuksia elämästä ja rakentamaan minuutta. Koulutuksessa pyritään rakentamaan merkityksellisiä siltoja Raamatun kertomusten ja oman elämän välillä.

Koulutus sopii nuorisotyönohjaajien ja pappien lisäksi hyvin myös diakonia- ja perhetyöntekijöille.

Tiedustelut

Sanna Jattu, sanna.jattu(at)nuorikirkko.fi, 040 010 5072

Ota yhteyttä