Hymyilevä tyttö

Isostoiminnan kehittäminen

Miten seurakuntanne isostoiminta voisi palvella entistä paremmin sekä isosia että seurakuntaa? Koulutuksen avulla rakennatte seurakuntanne isostoiminnan paitsi tukemaan erilaisten nuorten kasvua ja yhteistyötaitoja, myös kasvattamaan seurakunnalle osaavia isosia.

Lisätietoja

Tästä tilauskoulutuksesta saatte tukea isostoimintanne kehittämiseen tarpeidenne mukaan. Koulutuksessa voidaan paneutua esimerkiksi isostoiminnan rakenteeseen, vuosisuunnitteluun, pedagogiikkaan, spiritualiteettiin – tai johonkin aivan muuhun. Tulemme tukemaan isostoimintanne kehittämistä seurakunnassa, seurakuntayhtymässä tai rovastikunnassa konsultoinnin hengessä.

Koulutus voidaan halutessanne toteuttaa myös Isostoiminnan kehittäminen – isosta aikuiseksi -kasvatuksen erityiskoulutuksen moduulina, jonka laajuus on 5 op.

Tiedustelut

Sanna Jattu, sanna.jattu(at)nuorikirkko.fi, 040 010 5072

Ota yhteyttä