Hymyilevä tyttö

Isostoiminnan kehittäminen – Isosta aikuiseksi

19.2.2020 - 20.2.2020 & 6.5.2020 - 7.5.2020
Ylivieska, Törmälän leirikeskus

Miten seurakuntanne isostoiminta voisi palvella entistä paremmin sekä isosia että seurakuntaa? Koulutuksen avulla rakennatte seurakuntanne isostoiminnan paitsi tukemaan erilaisten nuorten kasvua ja yhteistyötaitoja, myös kasvattamaan seurakunnalle osaavia isosia.

Osaamistavoitteet

Osallistuja osaa perustella omaa näkemystään isostoiminnasta ja sen merkityksestä nuoren elämässä suhteessa rippikoulusuunnitelmaan, isostoiminnan tutkimukseen ja kirkon strategisiin asiakirjoihin osaa kehittää isostoimintaa osana oman seurakuntansa nuorisotyötä osaa tukea isosten ja muiden nuorten hengellistä kasvua ja osallisuutta osaa kehittää isostoimintaa siten, että se tukee isosen kasvua kohti aikuista seurakuntalaisuutta

Laajuus

5 op

Ilmoittautuminen

ILMOITTAUDU 16.12.2019 mennessä.

Kustannukset

Koulutus on maksuton Oulun hiippakunnan taloudellisen tuen ansiosta. Täysihoidon hinta on n. 125€ molemmilta lähijaksoilta yhteensä.

Tiedustelut

Sanna Jattu, sanna.jattu(at)nuorikirkko.fi, 0400 105 072

Yhteistyökumppanit

Oulun hiippakunta, Agricola-opintokeskus

Lisätietoja

Isostoiminnan kehittäminen - isosta aikuiseksi -koulutuksessa kehitetään oman seurakunnan isostoimintaa peilaten sitä kirkon strategisiin asiakirjoihin, tutkimuksiin ja toisten osallistujien näkökulmiin. Koulutuksen sisältöalueita ovat
- isostoiminta osana seurakunnan nuorisotyötä
- isostoiminnan sisällöt
- osallisuus, yhteisöllisyys ja vapaaehtoisuus
- isostoiminnan merkitys nuoren kasvulle ja kehitykselle
- isosesta aikuiseksi seurakuntalaiseksi - hengellisyys isostoiminnassa.

Ennakkotehtävässä osallistuja jäsentää oman seurakuntansa isostoiminnan kokonaisuutta ja arvioi sen vahvuuksia ja kehittämishaasteita. Lisäksi perehdytään kirjallisuuteen. Lähijaksojen välillä osallistuja suunnittelee ja toteuttaa oman seurakunnan isostoimintaan liittyvän kehittämistehtävän, jossa isostoimintaa tarkastellaan aikuiseksi kasvamisen näkökulmasta. Kehittämistehtävä voi olla esimerkiksi kokonaissuunnitelma isostoiminnalle, aineiston tuottaminen isostoimintaa varten, spiritualiteetin kehittäminen isostoiminnassa tai isoset seurakunnan muussa toiminnassa rippikoulutyön lisäksi. Kehittämistehtävässä käytetään esimerkiksi kirkon strategisia asiakirjoja, uusinta tutkimuskirjallisuutta ja isostoimintaan liittyvää pedagogista aineistoa. Kouluttajat kommentoivat ennakko- ja välitehtäviä osallistujille henkilökohtaisesti.

Koulutus on oman seurakunnan isostoiminnan kehittämisen näkökulmasta erityisen antoisa, jos siihen voi osallistua yhdessä työparin kanssa.
Isostoiminnan kehittäminen - isosta aikuiseksi (5 op) on kasvatuksen erityiskoulutuksen (KEK) (35 op) valinnainen moduuli. Tähän koulutukseen voi osallistua myös yksittäisenä koulutuksena, vaikka ei suorittaisi erityiskoulusta kokonaisuutena. Lisätietoja kasvatuksen erityiskoulutuksen kokonaisuudesta www.sakasti.fi/koulutus