Isä ja lapsi kävelemässä rannalla

Ilmiölähtöisyys varhaiskasvatuksessa

Ajattelu alkaa ihmettelystä! Uusi Vasu kutsuu oppimaan uudella tavalla oivaltaen ja yhdessä ihmetellen. Koulutus johdattaa Vasun periaatteiden äärelle sekä tarjoaa valmiuksia ilmiölähtöisen toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen varhaiskasvatuksessa.

Lisätietoja

Ilmiölähtöisyys on aikamme ilmiö, joka puhuttaa kasvatuksen kentällä. Ilmiöpedagogiikassa keskeistä on lapsen osallisuus ja lapsen mielenkiinnon kohteiden huomioiminen sekä yhdessä oppiminen.

Tilauskoulutuksessa tutustutaan ilmiölähtöisen oppimisen ja kasvatuksen periaatteisiin sekä harjoitellaan ilmiölähtöistä suunnittelua.

Koulutus on suunnattu varhaiskasvattajille sekä varhaiskasvatuksen katsomuskasvatusta toteuttaville.

Keskeisiä käsitteitä: ilmiöpedagogiikka, ilmiölähtöisyys, laaja-alaisen osaamisen alueet, motivaatio, varhaispedagogiikka

Tiedustelut

Kouluttaja Johanna Heikkinen, johanna.heikkinen(at)nuorikirkko.fi, 044 417 5744

Ota yhteyttä