Leppäkerttu kiipeilee ruohonkorrella

Ilmiölähtöisyys seurakunnan kasvatuksessa

Ilmiölähtöisyys on hyvä mahdollisuus vahvistaa lapsi- ja nuorilähtöisyyttä seurakunnan kasvatuksessa. Ilmiöpedagogiikassa panostetaan erilaisuuden huomiointiin, lasten ja nuorten äänen kuulumisen vahvistamiseen seurakunnassa, ja se mahdollistaa merkityksellisen oppimisen kokemuksia koko seurakunnan kasvatuksen kentällä. Ilmiölähtöistä oppimista kannattaakin hyödyntää myös seurakunnan kasvatuksessa monipuolisesti!

Tämä koulutus on jatkumo ilmiölähtöisyys varhaiskasvatuksessa ja ilmiöpedagogiikkaa rippikouluun -koulutuksille. Koulutuksessa hyödynnetään uutta rippikoulusuunnitelmaa sekä vasu kirkossa sisältöjä sekä muita ajankohtaisia asiakirjoja, jotka nostavat keskiöön lapsen ja nuoren osallisuuden vahvistamisen kasvatuksessa.

Lisätietoja

Ilmiölähtöisyys mahdollistaa merkityksellisen oppimisen kokemuksia koko seurakunnan kasvatuksen kentällä. Tämä koulutus on jatkumo ilmiölähtöisyys varhaiskasvatuksessa ja ilmiöpedagogiikkaa rippikouluun -koulutuksille. Koulutuksessa hyödynnetään uutta rippikoulusuunnitelmaa sekä vasu kirkossa sisältöjä sekä muita ajankohtaisia asiakirjoja, jotka nostavat keskiöön lapsen ja nuoren osallisuuden vahvistamisen kasvatuksessa.

Koulutuksen tavoitteena on, että osallistuja tuntee ilmiölähtöisen työskentelyn perusteita seurakunnan kasvatuksessa. Koulutus sisältää käytännön harjoituksen ilmiölähtöisestä työskentelystä. Koulutus on suunnattu seurakunnan kasvattajille.

Keskeisiä käsitteitä: ilmiöpedagogiikka, ilmiölähtöisyys, laaja-alainen osaaminen, varhaiskasvatus, kouluikäiset, nuorisotyö

Tiedustelut

Kouluttaja Johanna Heikkinen, johanna.heikkinen(at)nuorikirkko.fi, 044 417 5744
Kouluttaja Sanna Jattu, sanna.jattu(at)nuorikirkko.fi, 040 010 5072

Ota yhteyttä