Köysi solmussa

Haastavat nuoret rippikoulussa

Miten kannustaa ja tukea erilaisia rippikoululaisia? Tässä koulutuksessa pohditaan ja syvennetään omaa osaamista haastavien rippikoululaisten ohjaamisessa tarkastelemalla työntekijän omia tunteita, tulkintoja ja toimintamalleja.

 

Lisätietoja

Koulutuksen tavoitteet:
- osallistuja jäsentää omia tunteitaan, reaktioitaan ja tulkintojaan hänelle haastavien nuorten kohtaamisessa
- osallistuja osaa soveltaa tarkoituksenmukaisia toimintatapoja itselleen haastavissa rippikoulutilanteissa.

Koulutuksen lähestymistavassa painotutaan enemmän työntekijän omien tunteiden, tulkintojen ja toimintatapojen tarkasteluun kuin haastavaksi koettujen nuorten analysointiin. Koulutuksen tarkoituksena on vahvistaa motivaatiota rippikoulutyötä ja haastavien nuorten kanssa toimimista kohtaan. Edellä mainittuun liittyen koulutuksessa on tilaa pohtia omaa suhtautumistaan rippikoulussa toimimiseen ja nuorten kanssa työskentelemiseen.

Koulutuksen työskentelytapojen valinnassa pidetään tärkeänä sitä, että menetelmät haastavat vuorovaikutukseen ja prosessointiin. Lisäksi korostetaan sitä, että koulutuksen opetusmenetelmiä voi soveltaa haastavien rippikoululaisten kanssa työskenneltäessä.Koulutuksen sisältöjä ja teemoja tarkennetaan yhteistyössä tilaajan kanssa. Pääteemoja voivat olla esim. Minä suhteessa haastavasti käyttäytyvään nuoreen, Minä oppimisen mahdollistajana ja arvioijana tai Minä havaintojen tekijänä.

Koulutus voidaan toteuttaa tilaajan toiveiden mukaan 1-3 lähipäivän laajuisena. Kun yhdessä koulutusryhmässä on enimmillään noin 20 osallistujaa, kaikkien osallistujien ääni ja kokemus tulevat parhaiten kuulluiksi.

Tiedustelut

Sanna Jattu, sanna.jattu(at)nuorikirkko.fi, 040 010 5072

Ota yhteyttä