Ikäkausi: Varhaiskasvatus

Lattiakuvien peruskoulutus

20.1.2020 - 21.1.2020&
16.3.2020 - 17.3.2020
Järvenpää

Tule löytämään lattiakuvien monipuoliset mahdollisuudet ja oma tapasi käyttää lattiakuvia kerronnassa. Lattiakuvien pedagogiikka tukee osallisuutta, kokonaisvaltaisuutta ja dialogisuutta kaikkien ikäryhmien kanssa.

Kasteesta kasvun polulle

23.3.2020 - 25.3.2020
Järvenpää

Mitä kaste merkitsee lapselle, perheelle, kummeille ja isovanhemmille? Millaisen tien alku kaste on ja miten se liittyy tavalliseen arkeen? Kasteesta alkavan kasvun polun suunnitelmallinen vahvistaminen tukee sekä yhteyttä seurakuntaan että lapsen hyvä …

Katsomuskasvatuksen yhteistyö – dialoginen työote

6.2.2020 - 7.2.2020&
11.5.2020 - 12.5.2020
Järvenpää

Millaiseksi katsomuskasvatuksen yhteistyö on muotoutunut? Miten kehittää sitä edelleen palvelemaan lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja oikeutta katsomukseen? Tämän koulutuksen punaisena lankana kulkee dialoginen työote, jolle katsomuskasvatuksen y …

Lapsi ja teologia

26.8.2020 - 28.8.2020&
25.11.2020 - 27.11.2020
Seurakuntaopisto

Millaista on teologian tekeminen lasten kanssa? Miten lapsen teologista pohdintaa voi tukea monipuolisesti? Mistä kristinuskossa onkaan kysymys? Koulutuksessa syvennytään lapsilähtöiseen teologiseen ajatteluun ja sen soveltamiseen omassa työssä. Koulut …

Vauva nukkuu sängyllä isosisaruksen kainalossa
Tilauskoulutus

Vasu kutsuu yhteistyöhön ja dialogiin

Mitä tarkoittaa uuden varhaiskasvatussuunnitelman mukainen katsomuskasvatus? Koulutuksessa perehdytään Vasun kieli- ja kulttuuritietoiseen varhaiskasvatukseen ja pohditaan esimerkiksi sitä, miten seurakunnan työntekijä voi tukea kollegoja päivähoidossa …

Katsomuskasvatuksen ajankohtaispäivä (Oulu)

13.3.2020
Oulu

Kehitä osaamistasi katsomuskasvatuksen ajankohtaispäivässä! Päivä sisältää ajankohtaista asiaa ja keskustelua katsomuskasvatuksen yhteistyöstä. Samalla jaetaan kokemuksia yhteistyössä kunnan varhaiskasvatuksen kanssa toteutetuista ideoista ja käytännöi …

Suru ja ero lapsen ja nuoren elämässä

9.9.2020 - 11.9.2020&
12.11.2020 - 13.11.2020
Järvenpää

Elämän kriisikohdissa lapsi ja nuori hyötyy niin vertaistuesta kuin ammatillisen rinnallakulkijan kuuntelemisen taidoista. Koulutuksessa käsitellään kriisien ja traumojen käsittelyä sekä ero- ja sururyhmien ohjaamisen perusteita.

Lattiakuvat osallisuuden ja yksilön identiteetin vahvistajana

6.10.2020 - 7.10.2020&
1.12.2020 - 2.12.2020
Lapua

Miten lattiakuvat auttavat tutkimaan ja rakentamaan omaa identiteettiä, kohtaamaan toiseutta ja ilmaisemaan itseään luovasti? Lattiakuvien kautta rakennetaan yhteisöllisyyttä ja opetellaan kunnioittamaan erilaisuutta.

Pyhäkoulusymposium – Pyhäkoulu ja koti

5.9.2020 - 6.9.2020
Järvenpää

Kodin merkitys ja rooli lapsen identiteetin rakentajana ja kristillisen kasvun paikkana on ensisijaisen tärkeä. Symposiumissa tutustut toimintatapoihin, jotka mahdollistavat  perheiden mukaan ottamisen pyhäkoulujen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Mite …

Poika katsoo kaukaisuuteen vuorille
Tilauskoulutus

Kun vanhemmat eroavat

Miten tukea perheitä eron keskellä? Tämä koulutus antaa eväitä kaikille seurakunnan työntekijöille, jotka kohtaavat työssään vanhempien eroa prosessoivia lapsia, nuoria ja perheitä. Koulutuksessa perehdytään lapsen ja nuoren tilanteeseen vanhempien ero …