Koulutuksen Kategoria: Spiritualiteetti ja Raamattu

Godly Play-kouluttajakoulutus

5.11.2020 - 6.11.2020&
11.3.2021 - 12.3.2021
Seurakuntaopisto

Godly Play kouluttajakoulutus syventää ja vahvistaa osaamista Godly Playn ohjaajana ja antaa valmiudet toimia Godly Play kouluttajana. Koulutuksen ajankohta muuttunut alkuperäisestä.

Kertomusten kautta -mainoskuva
Tilauskoulutus

Kertomusten kautta – Raamattu nuorisotyössä

Ota haltuun innostavia lähestymistapoja Raamattuun! Tästä koulutuksesta saat kertomuksellisia välineitä Raamatun lähestymiseen nuorten kanssa. Opit työtapoja, joilla kutsut nuoret rakentamaan siltoja Raamatun kertomusten ja oman arkensa välille.

Lasten ksylofoni
Tilauskoulutus

Kirkkomuskari 3

Kirkkomuskari-materiaalien kolmas vuosikerta ihastuttaa. Uudet laulut, lorut ja leikit ovat valmiina niin erilaisia muskareita kuin muitakin varhaiskasvatuksen toimintoja varten.

Lapsi ja teologia

26.8.2020 - 28.8.2020&
25.11.2020 - 27.11.2020
Seurakuntaopisto

Millaista on teologian tekeminen lasten kanssa? Miten lapsen teologista pohdintaa voi tukea monipuolisesti? Mistä kristinuskossa onkaan kysymys? Koulutuksessa syvennytään lapsilähtöiseen teologiseen ajatteluun ja sen soveltamiseen omassa työssä. Koulut …

Kitaristi kirkossa
Tilauskoulutus

Lasten ja nuorten jumalanpalveluselämä

Lasten ja nuorten osallisuus jumalanpalveluselämässä on seurakuntayhteisöjen tärkeä haaste. Millainen jumalanpalveluselämä on lapsen ja nuoren kannalta merkityksellistä? Kuinka lapset ja nuoret voidaan ottaa huomioon jumalanpalveluselämän suunnitteluss …

Lasten ja perheiden hartaudet ja jumalanpalvelukset

15.9.2020 - 17.9.2020
Ruokolahti

Millainen on hartaus tai jumalanpalvelus, jossa lapsi viihtyy ja perheen on hyvä olla? Miten kokonaisvaltaisuus mahdollistaa lasten tarpeiden ja perheiden elämäntilanteiden huomioimisen jumalanpalveluselämän kokonaisuudessa? Yhdessä toteutettu jumalanp …

Lasten ksylofoni
Tilauskoulutus

Lasten virsi ja Kirkkomuskarit

Musiikki on vuorovaikutusta ja luovuutta, rytmejä ja riimejä, loruja ja leikkiä. Koulutuksessa perehdytään Lasten virsi -kirjan ja Kirkkomuskari-materiaalin mahdollisuuksiin laulaen, leikkien, lorutellen, liikkuen ja soittaen. 

Lattialle kankaista kasattu aurinko jonka keskellä kynttilä
Tilauskoulutus

Lattiakuvat

Lattiakuvat ovat pedagogiikkaa, johon niin varhaiskasvatussuunnitelma, koulun opetussuunnitelmat kuin rippikoulusuunnitelma kutsuvat.

Lattiakuvat osallisuuden ja yksilön identiteetin vahvistajana

6.10.2020 - 7.10.2020&
1.12.2020 - 2.12.2020
Lapua

Miten lattiakuvat auttavat tutkimaan ja rakentamaan omaa identiteettiä, kohtaamaan toiseutta ja ilmaisemaan itseään luovasti? Lattiakuvien kautta rakennetaan yhteisöllisyyttä ja opetellaan kunnioittamaan erilaisuutta.

Mies pellolla kitaran kanssa
Tilauskoulutus

Laulutuuli 2019

Laulutuuli 2019 -kirjasta löytyy kivaa uutta laulettavaa, kuunneltavaa ja liikuttavaa kouluikäisille, lapsikuoroille, kerhoihin ja kouluihin. Koulutuksessa tutustutaan materiaaliin, ja innostutaan käyttämään sitä ryhmien kanssa.  Koulutuksessa huomioid …

Luonto seurakunnan kasvatuksen toimintaympäristönä

31.8.2020 - 2.9.2020
Partaharju, Pieksämäki

Huomioi vaihtunut ajankohta! Lapsia ja nuoria painaa huoli ympäristön tilasta ja tulevaisuudesta.Tämä koulutus auttaa vahvistamaan luontosuhdetta ja lähestymään ympäristöasioita positiivisella, nuoria voimaannuttavalla tavalla. Opit hyödyntämään luonto …

Naisella on reppu selässä. Taustalla näkyy metsä.
Tilauskoulutus

Luonto seurakunnan kasvatuksen toimintaympäristönä

Lapsia ja nuoria painaa huoli ympäristön tilasta ja tulevaisuudesta. Tämän koulutuksen avulla opit vahvistamaan lasten ja nuorten luontosuhdetta voimaannuttavalla tavalla. Koulutuksesta saat käytännön vinkkejä esimerkiksi luontohartauksien, pyhiinvaell …

Luonto seurakunnan kasvatuksen toimintaympäristönä

20.8.2020 - 21.8.2020
Raudaskylän Kristillinen Opisto

Lapsia ja nuoria painaa huoli ympäristön tilasta ja tulevaisuudesta.Tämä koulutus auttaa vahvistamaan luontosuhdetta ja lähestymään ympäristöasioita positiivisella, nuoria voimaannuttavalla tavalla. Opit hyödyntämään luontokokemuksia ja ympäristönäköku …

Nainen tanssii
Tilauskoulutus

Musiikin tilauskoulutus: NSV 2020

NSV 2020 jatkaa kunniakasta punaisen laulukirjan matkaa. Lauluista puolet ovat tuttuja ja vanhoja; jopa klassikoita. Toinen puoli sisältää paljon uutta, suomalaista musiikkia, niin tutuilta kuin ihan uusiltakin lauluntekijöiltä. Mukana on myös kokonaan …

Nainen tanssii
Tilauskoulutus

Pyhä tanssi

Pyhät tanssit ovat kehollista rukousta, liikettä mietiskelyssä ja rukouksessa. Tanssi ja liike ohjaavat yhteyteen Jumalan ja toisten ihmisten kanssa ja niitä voi toteuttaa monella tavalla eri ikäisten kanssa. 

Pyhäkoulusymposium – Pyhäkoulu ja koti

5.9.2020 - 6.9.2020
Järvenpää

Kodin merkitys ja rooli lapsen identiteetin rakentajana ja kristillisen kasvun paikkana on ensisijaisen tärkeä. Symposiumissa tutustut toimintatapoihin, jotka mahdollistavat  perheiden mukaan ottamisen pyhäkoulujen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Mite …

Lapsi leikkii sylissä
Tilauskoulutus

Pyhäkoulutoiminnan kehittäminen

Pyhäkoulutoiminta on joustavaa ja muuntuvaa. Toiminnallisuuden, ihmettelyn ja harkitun markkinoinnin kautta seurakunnalle voidaan rakentaa toimiva tapa tukea lasten kristillisen identiteetin kasvua, kotien kristillistä kasvatusta sekä seurakuntalaisten …

Suru ja ero lapsen ja nuoren elämässä

9.9.2020 - 11.9.2020&
12.11.2020 - 13.11.2020
Järvenpää

Elämän kriisikohdissa lapsi ja nuori hyötyy niin vertaistuesta kuin ammatillisen rinnallakulkijan kuuntelemisen taidoista. Koulutuksessa käsitellään kriisien ja traumojen käsittelyä sekä ero- ja sururyhmien ohjaamisen perusteita.

Tarinat työvälineenä – minä kertojana

3.11.2020 - 5.11.2020
Pieksämäki, Partaharjun toimintakeskus

Tule vahvistamaan osaamistasi tarinankertojana! Koulutus on tarkoitettu juuri sinulle, joka käytät jo kerrontaa työssäsi. Tässä koulutuksessa saat varmuutta tarinankertojana toimimiseen sekä vahvistat ilmeiden, eleiden ja äänenkäytön osuutta omissa tar …

Tunturiretriitti-koulutus

17.8.2020 - 21.8.2020
Saariselkä, Tievatupa

Tunturiretriitti on Lapin luontoon kiinnittyvä koulutuksellinen hiljentyminen. Kyseessä ei ole hiljaisuuden retriitti vaan sitä voisi luonnehtia vaeltajaretriitiksi, jossa osallistuja syventyy hengellisen elämänsä hoitamiseen retriitin tapaan ja samall …

Perhe retkellä sateisessa metsässä
Tilauskoulutus

Vanhempien parisuhde on lapsen koti

Mikä on vanhempien parisuhteen merkitys lapsen ja nuoren elämässä? Miten vanhempien riitely vaikuttaa lapseen? Miten parisuhde otetaan puheeksi? Koulutuksessa pohditaan näitä sekä annetaan seurakunnan työntekijälle eväitä niin vanhempien parisuhteen ku …

Virsiä monipuolisesti seurakunnassa

28.9.2020 - 1.10.2020
Järvenpää

Millaisia merkityksiä virsillä on ihmisen eri elämänkaaren vaiheissa? Koulutuksessa sovelletaan virttä erilaisiin konteksteihin ja erilaisille ikäryhmille sopivaksi koko kasvatuksen kaarella. Lisävihkovirret ovat yksi erityisistä keskittymisen paikoist …

Lapsi soittamassa ukulelea
Tilauskoulutus

Virsimuskari

Virsimuskari-materiaali ja -työtapa täydentää kirkkomuskareiden viitoittamaa tietä. Virsimuskarissa lorutellaan, leikitään, liikutaan ja soitetaan virren tahdissa. Kirkkotila huomioidaan tanskalaisen esikuvansa Babysalmesangin mukaan, ja tästä syystä k …