Koulutuksen Kategoria: Perheiden kanssa

Lapsi tabletilla
Tilauskoulutus

Kuinka viestin lapsille ja perheille

Lapset käyttävät paljon mediaa, mutta seurakunnat viestivät lapsille varsin vähän. Koulutuksessa pohditaan, millaisia kohderyhmiä suomalaisista lapsiperheistä löytyy, mikä kiinnostaa lapsia ja perheitä sekä mistä ja miten viestit menevät parhaiten peri …

Lapsen ja perheen hengellisen kasvun tukeminen

&
7.10.2019 - 9.10.2019
Järvenpää

Millaista on lapsen hengellisyys? Koulutuksessa saat käsityksen lapsen kokonaisvaltaisen kasvun ja varhaisen vuorovaikutuksen merkityksestä lapsen hengellisyyden kasvualustana. Lisäksi opit arvioimaan ja kehittämään lasten ja perheiden kasvua tukevaa t …

Tilauskoulutus

Lapsen ja perheen tukeminen surussa

Suru satuttaa. Lapsen kohtaama suru haastaa myös kasvattajan pysähtymään ja tukemaan lasta. Koulutus tarjoaa toimintatapoja, joilla voidaan vahvistaa lapsen, lapsiryhmän ja perheen selviytymistä surussa.

Monimuotoinen perhekerho

6.11.2019 - 8.11.2019
Järvenpää

Matalan kynnyksen toiminta rakentaa yhteisöä, johon myös alueen uusien asukkaiden on helppo liittyä. Koulutuksessa tutustut perhekerhotoiminnan kehittämisen mahdollisuuksiin ja opit luomaan luontevia kohtaamisen ja vertaistuen paikkoja lapsiperheille.

Rakennamme pääsiäistä

18.11.2019 - 20.11.2019
Järvenpää

Kirkkovuoden juhlat toistuvat joka vuosi – mutta mistä löytää uusia ideoita niiden toteuttamiseen? Tässä koulutuksessa pääset viettämään pääsiäistä jo marraskuussa, jotta voit poimia parhaat ideat omaan seurakuntaasi vietäväksi. Rakennamme joulua -koul …

Toimiva Perhe -ohjaajakoulutus

9.9.2019 - 11.9.2019&
28.10.2019 - 29.10.2019
Järvenpää

Tue vanhempia ja kasvattajia vuorovaikutustaitojen vahvistamisessa! Tässä koulutuksessa perehdyt kokemuksellisesti Toimiva Perhe -kurssin materiaaliin ja harjoittelet kurssin ohjaamista. Pätevöityessäsi ohjaajaksi kehität samalla vuorovaikutustaitojasi …

Valtakunnalliset seurakuntien varhaiskasvatuksen neuvottelupäivät

26.9.2019 - 27.9.2019
Scandic Helsinki Aviacongress, Robert Huberin tie 4, 01510 Vantaa

Vuosittaiset neuvottelupäivät kokoavat lasten ja perheiden kanssa työskenteleviä ammattilaisia yhteen ajankohtaisten asioiden äärelle. Tule mukaan pohtimaan, miten kirkon varhaiskasvatus ja perhetoiminta voi tulevaisuudessakin olla lapsen ja perheen ko …