Koulutuksen Kategoria: Pedagoginen kehittäminen

Kaksi lasta piirtämässä
Tilauskoulutus

Havainnointi ja pedagoginen dokumentointi varhaiskasvatuksessa

Havainnoinnin ja pedagogisen dokumentoinnin menetelmien hallitseminen auttaa varhaiskasvattajaa suunnittelemaan työtään paremmin lasten tarpeet huomioiden. Koulutuksessa tutustutaan näiden menetelmien hyödyntämiseen varhaiskasvatuksen kehittämisen väli …

Leppäkerttu kiipeilee ruohonkorrella
Tilauskoulutus

Ilmiölähtöisyys seurakunnan kasvatuksessa

Ilmiölähtöisyys on hyvä mahdollisuus vahvistaa lapsi- ja nuorilähtöisyyttä seurakunnan kasvatuksessa. Ilmiöpedagogiikassa panostetaan erilaisuuden huomiointiin, lasten ja nuorten äänen kuulumisen vahvistamiseen seurakunnassa, ja se mahdollistaa merkity …

Isä ja lapsi kävelemässä rannalla
Tilauskoulutus

Ilmiölähtöisyys varhaiskasvatuksessa

Ajattelu alkaa ihmettelystä! Uusi Vasu kutsuu oppimaan uudella tavalla oivaltaen ja yhdessä ihmetellen. Koulutus johdattaa Vasun periaatteiden äärelle sekä tarjoaa valmiuksia ilmiölähtöisen toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen varhaiskasvatuksessa …

Ilmiöpedagogiikkaa rippikouluun

27.4.2020 - 28.4.2020&
5.11.2020
Järvenpää, Kirkon koulutuskeskus

Tule ottamaan selvää, miten voit vahvistaa rippikoululaisten osallisuutta ja merkityksellistä oppimista! Koulutuksessa opit ohjaamaan ilmiötyöskentelyjä, hahmotat työskentelytavan pedagogista taustaa ja saat vinkkejä työskentelyyn nuorten kanssa.

Ilmiöpedagogiikka -logo
Tilauskoulutus

Ilmiöpedagogiikkaa rippikouluun

Tule ottamaan selvää, miten voit vahvistaa rippikoululaisten osallisuutta ja merkityksellistä oppimista! Koulutuksessa opit ohjaamaan ilmiötyöskentelyjä, hahmotat työskentelytavan pedagogista taustaa ja saat vinkkejä työskentelyyn nuorten kanssa.

Ilmiöpedagogiikkaa rippikouluun Espoon hpk

&
10.10.2019
Espoo, hiippakunnan koulutustila Kirkkokatu 10

Tule ottamaan selvää, miten voit vahvistaa rippikoululaisten osallisuutta ja merkityksellistä oppimista! Koulutuksessa opit ohjaamaan ilmiötyöskentelyjä, hahmotat työskentelytavan pedagogista taustaa ja saat vinkkejä työskentelyyn nuorten kanssa.

Ilmiöpedagogiikkaa rippikouluun Helsingin hpk

&
10.9.2019
Helsinki, hiippakunnan koulutustila Bulevardi 16 B

Tule ottamaan selvää, miten voit vahvistaa rippikoululaisten osallisuutta ja merkityksellistä oppimista! Koulutuksessa opit ohjaamaan ilmiötyöskentelyjä, hahmotat työskentelytavan pedagogista taustaa ja saat vinkkejä työskentelyyn nuorten kanssa.

Ilmiöpedagogiikkaa rippikouluun Kuopion ja Mikkelin hpk

&
26.9.2019
Kuopio, Alavan kirkko

Tule ottamaan selvää, miten voit vahvistaa rippikoululaisten osallisuutta ja merkityksellistä oppimista! Koulutuksessa opit ohjaamaan ilmiötyöskentelyjä, hahmotat työskentelytavan pedagogista taustaa ja saat vinkkejä työskentelyyn nuorten kanssa.

Ilmiöpedagogiikkaa rippikouluun Lapuan hpk

&
3.10.2019
Kuortane, Haapaniemen hiippakuntakartano

Tule ottamaan selvää, miten voit vahvistaa rippikoululaisten osallisuutta ja merkityksellistä oppimista! Koulutuksessa opit ohjaamaan ilmiötyöskentelyjä, hahmotat työskentelytavan pedagogista taustaa ja saat vinkkejä työskentelyyn nuorten kanssa.

Katsomuskasvatuksen ajankohtaispäivä (Helsinki)

6.3.2020
Helsinki

Kehitä osaamistasi katsomuskasvatuksen ajankohtaispäivässä! Päivä sisältää ajankohtaista asiaa ja keskustelua katsomuskasvatuksen yhteistyöstä. Samalla jaetaan kokemuksia yhteistyössä kunnan varhaiskasvatuksen kanssa toteutetuista ideoista ja käytännöi …

Katsomuskasvatuksen ajankohtaispäivä (Oulu)

13.3.2020
Oulu

Kehitä osaamistasi katsomuskasvatuksen ajankohtaispäivässä! Päivä sisältää ajankohtaista asiaa ja keskustelua katsomuskasvatuksen yhteistyöstä. Samalla jaetaan kokemuksia yhteistyössä kunnan varhaiskasvatuksen kanssa toteutetuista ideoista ja käytännöi …

Katsomuskasvatuksen yhteistyö – dialoginen työote

6.2.2020 - 7.2.2020&
11.5.2020 - 12.5.2020
Järvenpää

Millaiseksi katsomuskasvatuksen yhteistyö on muotoutunut? Miten kehittää sitä edelleen palvelemaan lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja oikeutta katsomukseen? Tämän koulutuksen punaisena lankana kulkee dialoginen työote, jolle katsomuskasvatuksen y …

Kirkkomuskarin kehittäminen – musiikkia ja kasvua

11.3.2020 - 13.3.2020&
12.10.2020 - 14.10.2020
Järvenpää

Kuinka viedä kirkkomuskari uusiin ulottuvuuksiin? Tämä koulutus tarjoaa eväät kirkkomuskaritoiminnan kehittämiseen seurakunnissa osana muuta musiikkikasvatusta. Kirkkomuskarin kehittämiskoulutuksessa täydennät osaamistasi musiikillisissa ja pedagogisis …

Kouluikäiset 2020-luvulla – seurakunta mukana kouluikäisten ja heidän perheidensä arjessa

25.3.2020 - 27.3.2020
Järvenpää, Kirkon koulutuskeskus

Mitä on seurakunnan toiminta kouluikäisille ja heidän perheilleen 2020-luvulla? Mikä kiinnostaa ja mikä liikuttaa kouluikäisiä tässä ajassa? Mihin suuntaan perhetoimintaa kouluikäisten parissa kannattaisi kehittää? Entä millaisia mahdollisuuksia seurak …

Sininen vesi ja sumua
Tilauskoulutus

Lapsen ja perheen tukeminen surussa

Suru satuttaa. Lapsen kohtaama suru haastaa myös kasvattajan pysähtymään ja tukemaan lasta. Koulutus tarjoaa toimintatapoja, joilla voidaan vahvistaa lapsen, lapsiryhmän ja perheen selviytymistä surussa.  

Lapsi ja teologia

26.8.2020 - 28.8.2020&
25.11.2020 - 27.11.2020
Seurakuntaopisto

Millaista on teologian tekeminen lasten kanssa? Miten lapsen teologista pohdintaa voi tukea monipuolisesti? Mistä kristinuskossa onkaan kysymys? Koulutuksessa syvennytään lapsilähtöiseen teologiseen ajatteluun ja sen soveltamiseen omassa työssä. Koulut …

Lattialle kankaista kasattu aurinko jonka keskellä kynttilä
Tilauskoulutus

Lattiakuvat

Lattiakuvat ovat juuri sellaista pedagogiikkaa, johon uusi varhaiskasvatussuunnitelma ja opetussuunnitelma kutsuvat. Koulutuksessa yhdistyvät sekä ammattitaidon kasvaminen, spiritualiteetin vahvistaminen että osallistujien välisen yhteyden luominen.

Lattiakuvat osallisuuden ja yksilön identiteetin vahvistajana

6.10.2020 - 7.10.2020&
1.12.2020 - 2.12.2020
Lapua

Miten lattiakuvat auttavat tutkimaan ja rakentamaan omaa identiteettiä, kohtaamaan toiseutta ja ilmaisemaan itseään luovasti? Lattiakuvien kautta rakennetaan yhteisöllisyyttä ja opetellaan kunnioittamaan erilaisuutta.

Lattiakuvien lähteillä – Lattiakuvien kehittämispäivät sisar Estherin kanssa

19.8.2020&
21.8.2020
Seurakuntaopisto, Järvenpään kampus

Miten lattiakuvat tukevat lapsen, nuoren ja aikuisen spiritualiteetin kehittymistä? Syvennytään uusiin kertomuksiin ja tutustutaan saksalaisten kokemuksiin lattiakuvien soveltamisesta ja kehittämisestä hengellisessä matkakumppanuudessa. Työskentelyjä o …

Lattiakuvien peruskoulutus

20.1.2020 - 21.1.2020&
16.3.2020 - 17.3.2020
Järvenpää

Tule löytämään lattiakuvien monipuoliset mahdollisuudet ja oma tapasi käyttää lattiakuvia kerronnassa. Lattiakuvien pedagogiikka tukee osallisuutta, kokonaisvaltaisuutta ja dialogisuutta kaikkien ikäryhmien kanssa.

Luonto seurakunnan kasvatuksen toimintaympäristönä

12.5.2020 - 14.5.2020
Partaharju, Pieksämäki

Huomioi vaihtunut ajankohta! Lapsia ja nuoria painaa huoli ympäristön tilasta ja tulevaisuudesta.Tämä koulutus auttaa vahvistamaan luontosuhdetta ja lähestymään ympäristöasioita positiivisella, nuoria voimaannuttavalla tavalla. Opit hyödyntämään luonto …

Tilauskoulutus

Luonto seurakunnan kasvatuksen toimintaympäristönä

Lapsia ja nuoria painaa huoli ympäristön tilasta ja tulevaisuudesta. Tämän koulutuksen avulla opit vahvistamaan lasten ja nuorten luontosuhdetta voimaannuttavalla tavalla. Koulutuksesta saat käytännön vinkkejä esimerkiksi luontohartauksien, pyhiinvaell …

Luonto seurakunnan kasvatuksen toimintaympäristönä

20.8.2020 - 21.8.2020
Raudaskylän Kristillinen Opisto

Lapsia ja nuoria painaa huoli ympäristön tilasta ja tulevaisuudesta.Tämä koulutus auttaa vahvistamaan luontosuhdetta ja lähestymään ympäristöasioita positiivisella, nuoria voimaannuttavalla tavalla. Opit hyödyntämään luontokokemuksia ja ympäristönäköku …

Lapsi leikkii sylissä
Tilauskoulutus

Pyhäkoulutoiminnan kehittäminen

Pyhäkoulutoiminta on joustavaa ja muuntuvaa. Toiminnallisuuden, ihmettelyn ja harkitun markkinoinnin kautta seurakunnalle voidaan rakentaa toimiva tapa tukea lasten kristillisen identiteetin kasvua, kotien kristillistä kasvatusta sekä seurakuntalaisten …

Lapsi leikkii niityllä
Tilauskoulutus

Seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittäminen

Uusi vasu puhututtaa ja tarjoaa mahdollisuuksia varhaiskasvatuksen kehittämiseen. Seurakuntien varhaiskasvatuksessa vasu auttaa kehittämään toiminnan pedagogisia rakenteita sekä kehittämisen ja arvioinnin käytänteitä. Koulutus on suunnattu seurakuntien …

Vaippapöksyt saavat tulla

6.5.2020 - 8.5.2020
Lapua

Tarve alle 3-vuotiaiden lasten ryhmille seurakunnissa kasvaa jatkuvasti. Tule pohtimaan, millaista pedagogiikkaa pienimpien päiväkerholaisten kanssa toimiessa tarvitaan! Opit tunnistamaan pienten lasten tarpeita ja huomioimaan ne lapsiryhmän toiminnass …

Taapero hiekkalaatikolla
Tilauskoulutus

Varhaiskasvatuksen kehittäminen

Miten kehittää seurakuntien varhaiskasvatusta uuden Vasun mukaisesti ja millaista yhteistä puhetta aiheesta tarvitaan? Koulutuksessa paneudutaan muun muassa näihin kysymyksiin. Innostutaan uudesta Vasusta yhdessä!

Varhaiskasvatuksen kokonaissuunnittelu seurakunnassa

30.9.2020 - 2.10.2020
Järvenpää

Miten suunnitella ja kehittää varhaiskasvatuksen kokonaisuutta seurakunnassa huomioiden ajan ilmiöt ja toimintaympäristön muutokset? Miten pedagogisen johtamisen keinot toimivat seurakunnan varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin vahvistajina? Koulutus s …

Vauva nukkuu sängyllä isosisaruksen kainalossa
Tilauskoulutus

Vasu kutsuu yhteistyöhön ja dialogiin

Mitä tarkoittaa uuden varhaiskasvatussuunnitelman mukainen katsomuskasvatus? Koulutuksessa perehdytään Vasun kieli- ja kulttuuritietoiseen varhaiskasvatukseen ja pohditaan esimerkiksi sitä, miten seurakunnan työntekijä voi tukea kollegoja päivähoidossa …