Koulutuksen Kategoria: Osallisuuden vahvistaminen

Tilauskoulutus

Aito osallisuus ja oikeat oikeudet

Kirkossa jokainen pieni ja suuri seurakuntalainen on toimija ja rakentaja. Koulutuksessa perehdytään lasten ja nuorten osallisuuteen sekä pohditaan yhdessä, miten seurakunnan työntekijät, toimintaympäristö ja rakenteet voivat tukea osallisuuden toteutu …

Hymyilevä tyttö kurkkaa hymyilevän pojan olan takaa
Tilauskoulutus

äXäri-ohjaajakoulutus

äXäri-kursseilla nuoret oppivat tiimi- ja vuorovaikutustaitoja mukavien kokemusten ja kiinnostavan yhteisen tekemisen kautta. Ohjaajakoulutuksessa pätevöidyt ohjaamaan kursseja, jotka parantavat nuorten tiimityötaitoja ja tekevät ryhmien työskentelystä …

Hymyilevä tyttö
Tilauskoulutus

Eteenpäin isostoiminnassa

Miten seurakuntanne isostoiminta voisi palvella entistä paremmin sekä isosia että seurakuntaa? Koulutuksen avulla rakennatte seurakuntanne isostoiminnan paitsi tukemaan erilaisten nuorten kasvua ja yhteistyötaitoja, myös kasvattamaan seurakunnalle osaa …

Lapsi ja teologia

26.8.2020 - 28.8.2020&
25.11.2020 - 27.11.2020
Seurakuntaopisto

Millaista on teologian tekeminen lasten kanssa? Miten lapsen teologista pohdintaa voi tukea monipuolisesti? Mistä kristinuskossa onkaan kysymys? Koulutuksessa syvennytään lapsilähtöiseen teologiseen ajatteluun ja sen soveltamiseen omassa työssä. Koulut …

Lapsiasiahenkilöiden koulutuspäivä

3.10.2020
Tampere

Toimitko seurakuntasi lapsiasiahenkilönä? Onko seurakunnassasi jo nuorten vaikuttajaryhmä tai suunnittelette sellaista? Tässä valtakunnallisessa koulutuspäivässä kuulet uusimmat vinkit ja kokemukset muista seurakunnista ja verkostoidut toisten lapsiasi …

Kitaristi kirkossa
Tilauskoulutus

Lasten ja nuorten jumalanpalveluselämä

Lasten ja nuorten osallisuus jumalanpalveluselämässä on seurakuntayhteisöjen tärkeä haaste. Millainen jumalanpalveluselämä on lapsen ja nuoren kannalta merkityksellistä? Kuinka lapset ja nuoret voidaan ottaa huomioon jumalanpalveluselämän suunnitteluss …

Lasten ksylofoni
Tilauskoulutus

Lasten virsi ja Kirkkomuskarit

Musiikki on vuorovaikutusta ja luovuutta, rytmejä ja riimejä, loruja ja leikkiä. Koulutuksessa perehdytään Lasten virsi -kirjan ja Kirkkomuskari-materiaalin mahdollisuuksiin laulaen, leikkien, lorutellen, liikkuen ja soittaen. 

Lattialle kankaista kasattu aurinko jonka keskellä kynttilä
Tilauskoulutus

Lattiakuvat

Lattiakuvat ovat pedagogiikkaa, johon niin varhaiskasvatussuunnitelma, koulun opetussuunnitelmat kuin rippikoulusuunnitelma kutsuvat.

Mies pellolla kitaran kanssa
Tilauskoulutus

Laulutuuli 2019

Laulutuuli 2019 -kirjasta löytyy kivaa uutta laulettavaa, kuunneltavaa ja liikuttavaa kouluikäisille, lapsikuoroille, kerhoihin ja kouluihin. Koulutuksessa tutustutaan materiaaliin, ja innostutaan käyttämään sitä ryhmien kanssa.  Koulutuksessa huomioid …

Kaksi tyttöä halaamassa
Tilauskoulutus

LAVA – Lapsivaikutusten arviointi seurakunnan päätöksenteossa

Etsittekö luontevaa tapaa toteuttaa lapsivaikutusten arviointia (LAVA) seurakunnassanne? Pohditteko työnjakoa viranhaltijoiden ja lapsiasiahenkilöiden välillä?

Luontoretkeilyn perustaidot

1.9.2020 - 4.9.2020
Repoveden kansallispuisto, Kouvola

Haluaisitko viedä ryhmän luontoon, mutta sinulta puuttuu riittävä rohkeus ja osaaminen? Lähde mukaan oppimaan luontoretkeilyn perustietoja ja -taitoja. Patikoidaan yhdessä, nukutaan teltassa tai kodassa, tehdään ruokaa tulilla ja trangialla sekä pohdit …

Äiti ja lapsi leikkivät
Tilauskoulutus

Perhetoiminnan kehittäminen

Perheiden monimuotoisuus ja erilaiset tarpeet haastavat kehittämään seurakunnan perhetoimintaa perheiden näkökulmasta käsin ja yhdessä heidän kanssaan. 

Perhetoiminta muutoksessa

&
3.11.2020 - 4.11.2020
Lapua

Miten perheiden moninaisuus huomioidaan seurakunnan perhetoiminnan kehittämisessä? Millaisia perheitä toiminta ei vielä tavoita ja mitä asialle voisi tehdä? Perhelähtöinen ja verkostomainen työote auttaa rakentamaan vuorovaikutusta ja kehittämään perhe …

Nainen tanssii
Tilauskoulutus

Pyhä tanssi

Pyhät tanssit ovat kehollista rukousta, liikettä mietiskelyssä ja rukouksessa. Tanssi ja liike ohjaavat yhteyteen Jumalan ja toisten ihmisten kanssa ja niitä voi toteuttaa monella tavalla eri ikäisten kanssa. 

Pyhäkoulusymposium – Pyhäkoulu ja koti

5.9.2020 - 6.9.2020
Järvenpää

Kodin merkitys ja rooli lapsen identiteetin rakentajana ja kristillisen kasvun paikkana on ensisijaisen tärkeä. Symposiumissa tutustut toimintatapoihin, jotka mahdollistavat  perheiden mukaan ottamisen pyhäkoulujen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Mite …

Lapsi leikkii sylissä
Tilauskoulutus

Pyhäkoulutoiminnan kehittäminen

Pyhäkoulutoiminta on joustavaa ja muuntuvaa. Toiminnallisuuden, ihmettelyn ja harkitun markkinoinnin kautta seurakunnalle voidaan rakentaa toimiva tapa tukea lasten kristillisen identiteetin kasvua, kotien kristillistä kasvatusta sekä seurakuntalaisten …

Lapsi leikkii niityllä
Tilauskoulutus

Seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittäminen

Uusi vasu puhututtaa ja tarjoaa mahdollisuuksia varhaiskasvatuksen kehittämiseen. Seurakuntien varhaiskasvatuksessa vasu auttaa kehittämään toiminnan pedagogisia rakenteita sekä kehittämisen ja arvioinnin käytänteitä. Koulutus on suunnattu seurakuntien …

Valo heijastaa avoimelle kädelle sateenkaaren
Tilauskoulutus

Sukupuolisensitiivinen työote ja moninaisuuden kohtaaminen seurakunnan toiminnassa

Mitä on sukupuolisensitiivinen työote seurakunnan toiminnassa? Mitä ottaa huomioon sukupuolen ja seksuaalisuuden kohtaamisessa ja käytännön tilanteissa esimerkiksi leirillä? Mitä pitäisi tietää eri vähemmistöistä? Miten toimia, jos aihepiirin käsittely …