HYVÄ KOULUTUSASIAKKAAMME,

Koronavirusepidemian vuoksi emme voi kutsua koulutusryhmiä fyysisesti koolle huhti-toukokuun aikana.

Kouluttajamme käyvät nyt läpi mahdollisuuksia löytää koulutusjaksoille vaihtoehtoisia, kyseiseen sisältöteemaan toiminnallisesti soveltuvia etätoteutustapoja. Pohdimme yksilöllisesti jokaisen koulutusohjelman tavoitteista lähtien, mikä toimintatapa on mielekkäin. Mikäli koulutuksen tavoitteet edellyttävät lähiopetusmetodien käyttämistä, etsimme ensisijaisesti uusia ajankohtia koulutusten toteuttamiseen myöhemmin.

Olemme yhteydessä kaikkiin koulutusohjelmiimme ilmoittautuneisiin asiakkaisiin sähköpostitse ja tiedotamme kunkin koulutuksen toteuttamismahdollisuuksista ja -tavoista. Verkkosivuiltamme saat myös tietoa kokonaan uusista webinaari- ja muista verkkokoulutuksista, joiden avulla haluamme tukea lasten ja nuorten kanssa tehtävää työtä äkillisesti muuttuneissa olosuhteissa.

Ystävällisin terveisin, Nuoren kirkon kouluttajat

psta Timo Tulisalo

johtaja, koulutuspalvelut 044 346 9522 timo.tulisalo@nuorikirkko.fi

Sininen vesi ja sumua
Koulutuksessa käsitellään kriisien ja traumojen käsittelyä
sekä ero- ja sururyhmien ohjaamisen perusteita.

9.9.2020 - 11.9.2020 ja 12.11.2020 - 13.11.2020
Seurakuntaopisto, Järvenpää

Suru ja ero lapsen ja nuoren elämässä

Puu järven rannalla
Tässä koulutuksessa syvennyt sielunhoitosuhteen mahdollisuuksiin
lapsen ja nuoren kasvun tukemisessa.

21.9.2020 - 23.9.2020 & 30.11.2020 - 1.12.2020
Järvenpää, Kirkon koulutuskeskus

Sielunhoito varhaisnuoriso-, rippikoulu- ja
nuorisotyössä

Rauhallinen metsä

Pyhäkoulusymposium – Pyhäkoulu ja koti

Symposiumissa tutustut toimintatapoihin, jotka mahdollistavat
perheiden mukaan ottamisen pyhäkoulujen suunnitteluun ja toteuttamiseen.

5.9.2020 - 6.9.2020
Järvenpää | Seurakuntaopisto, Järvenpään kampus